tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirTam Ziya Sigortası

Bizim sadece hayatın çeşitli alanlarında karşılaşılabilecek risklere karşı önlem olarak bildiğimiz sigorta hizmetlerinin kapsamı çok geniş. Tam ziya sigorta, bu geniş kapsamlı hizmetler bütünü arasında karşımıza çıkan bir sigorta türü. Aslında sigorta konusunda sosyal platformlar aracılığıyla son zamanlarda farklı yorumlamalar yapılıyor, bu da çoğu zaman yanlış bilgilendirilmelere yol açmakta. Sigorta konusunda doğru bilgi, bu önemli hizmet için en önemli adımı oluşturur. Tam ziya sigorta, sigorta poliçesi yapılarak güvence altına alınan değerin, bahsi geçen tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen ortadan kalkması ya da maddi değerini tamamıyla kaybetmesi demektir. Hasar gören araç ya da eşyanın tam ziya kapsamında olup olmadığının belirlenmesi için sigorta eksperi tarafından ilgili konuda hasar tespiti yapılmaktadır.

Tam Ziya Sigorta Kapsamı

Olası riskin gerçekleşmesi durumunda eksper tarafından eşyanın değeri belirlenir. Düzenlenen raporda yer alan hasar miktarı, eşyanın piyasa değeri ile karşılaştırılarak karar verilmesinde etkili olacaktır. Araç ya da eşyanın hasar durumuna göre tam ziya ya da ağır hasarlı olarak belirlenmesi, tazminatın ödeme şeklinin de belirlenmesinde önemli rol oynar. Bir malın tam ziya kapsamında tamamıyla zarar görmesine ilaveten malı taşıyan aracın karşılaşacağı kazaya bağlı olarak oluşacak hasarlar da kısmen güvence altına alınabilir. Tam ziya sigortası uygulanması sırasında, konuyla ilgili belirtilen özel şartlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Tam Ziya Sigorta Teminatı

Ziya, bir mal ya da eşyadan ekonomik olarak çıkar sağlama imkanının tamamen ortadan kalkması demektir. Tam ziya, bir sigortacılık terimi olup, sigortalanan malların tamamıyla ele alındığı durumlar için dile getirilmektedir. Çoğu kişi tarafından ‘’pert’’ şeklinde nitelendirilse de, tam olarak o bağlamda elen alınmaz. Tam ziya sigorta, sigortalı eşyanın ya da aracın muhtemel bir risk durumunda tamamen zayi olması durumunda geçerli olur. Yani, tam ziya sigorta teminatı kurallarının geçerli olması için söz konusu mevzunun bir daha geri dönüşü imkansız şekilde kaybolması ve sigortalının bu maldan sağladığı ekonomik çıkarı tamamen kaybetmesi gerekir. Fiili ya da hükmi şekilde uygulanan tam ziya sigortası için ilgili mevzuatta belirlenen şartların gerçekleşmiş olması gerekir.