tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirGümrük Devir İşlemleri

Gümrük ile ilgili işlemler sadece gümrük bedeli ve mevzuatı ile alakalı değil. Bazen, farklı işlemler de söz konusu olabiliyor. Devir işlemleri de bunlardan biri. Buna göre, gümrük antreposunda bulunan eşyalar, satış suretiyle başkasına devredilebilir. Ancak, gümrük devir işlemleri için eşyayı devreden ile devralan, Gümrük İdaresi’ne ayrı ayrı dilekçe vermelidir. Dilekçede, taraflar arasındaki devir sözleşmesi ile eşya için herhangi bir gümrük vergisi veya para cezası uygulaması varsa, devralan kişinin bunları da üsteleneceğine dair taahhütname verilmelidir. Gümrük devir işlemlerinde devreden ya da devralan olmanın farklı farklı yasal sorumlulukları vardır.

Gümrük Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yurtiçinde faaliyet gösteren firmalar bazı zamanlarda yurtdışından ithal edilen malları, serbest dolaşıma girmeden başka firmalara devretmektedir. Tabi ki bu durum gerek mevzuat gerekse vergisel açıdan bazı yükümlülükler gerektirmektedir. Gümrük devir işlemleri olarak adlandırılan bu işlemler, söz konusu olan mal serbest dolaşıma girmeden yani ithalat ve ihracat hükümlerine tabi tutulmadan gerçekleştirilir. Gümrük devir işlemleri gerekli evrakların düzenlenmesinden eşyaların gideceği yerlere taşınmasına kadar detaylı hizmetler bütününden oluşmaktadır. Devir işlemi hem devir konusu olan eşyanın hem de tarafların haklarının korunması açısından uluslararası standartlarda devir işlemleri gerçekleştirilerek yapılır. Ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer alan gümrük devir işlemleri, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde uzun süre depolaması yapılan ve talep anında yönetime sunulan eşyalar için söz konusudur. İşlemin ekonomiye katkısı da büyüktür.

Gümrük Devir İşlemleri Takibi

Gümrük devir işlemleri ilgili maddeler, Gümrük Yönetmeliği’nin 333. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrası, gümrük antrepolarında depolanan eşyanın satış suretiyle başkasına devredilebileceği şeklindedir. Antrepolar, uluslararası ticarette malların güvenle korunmasını sağlayan alanlardır. Burada ticarete konu olan mallar, isteğe göre sınırlı ya da sınırsız süre muhafaza edilebilir. Gümrük bölgesi içinde serbest dolaşıma girmeden muhafaza edilen malların bazı durumlarda devri yapılabilir. Bu durumda gümrük devir işlemleri devreye girerek taraflar arasında anlaşma sağlanır ve malların mevzuata uygun şekilde teslimatı sağlanır. Gümrük işlemlerinin her türlüsünde önemli bir hizmet kolu olan gümrük danışmanlığı, bu noktada da ön plana çıkmaktadır. İki taraf arasında devir anlaşması yapılmasından malların alıcıya anlaşma koşulları doğrultusunda teslimatı yapılana kadar her aşamada danışmanlık hizmetinden faydalanılabilir.