tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirAntrepo

Antrepo ticari bir terimdir. Firmalar, yurtdışından ürün alımı ya da yurtdışını ürün satımı gibi ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken, yapılması gereken bazı işlemler vardır. Gümrük işlemleri adı altındaki prosedürlerin, ticari faaliyetlerin yasalara uygun şekilde yapılabilmesi açısından önemi büyüktür. Gümrük işlemlerinin gerçekleşmesi belirli bir zaman almaktadır. Bu nedenle ticareti yapılan ürünün yurda girişi yapılmadan önce depolanması ihtiyacı doğar. Depolar, gümrük binasına yakın bir yerde ürün muhafaza etmek üzere konumlandırılır. Bu depoların adına da, ticaret sektöründe antrepo denir. Antrepo hizmetleri, henüz vergisi ödenmemiş eşyaların, gerekli prosedürler tamamlanana kadar koruma altında tutulmasına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Hizmet biraz kapsamlı olup, antrepo türleri kendi içinde 6 sınıfa ayrılır.

Antrepo Tipleri Nelerdir?

Ticari faaliyetlerin biraz karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu karmaşıklığı gidermek adına verilen hizmetlerin hepsi sınıflandırılmaktadır. Bu sayede gümrük işlemlerinin daha akıcı şekilde yürütülmesi sağlanabilir. Antrepo tipleri kendi içinde A tipi, B tipi, C tipi, D tipi, E tipi ve F tipi olmak üzere 6 başlık altında incelenir.

♦ A tipi antrepo: Bu gümrük tipinde işletici kişinin sorumluluğu ağır basar. Depolama süresince ürünlerde bir noksanlık tespit edilirse, gümrük vergileri işleticiden tahsil edilir. Bu antrepolarda eşya saklama karşılığında işleticinin de kira geliri vardır.

♦ B tipi antrepo: İşleticinin sorumluluğu az, kullanıcının yükümlülüğü yüksektir. Bu antrepo tipinde muhafaza edilen ürün, Gümrük İdaresi’nin izni doğrultusunda gümrüğe sunulmaz.

♦ C tipi Antrepo: İşleticisi de kullanıcısı da aynı kişi olan özel depolardır. Eşya listesindeki eşyalar haricinde başka bir eşya antrepoya sokulamaz.

♦ D tipi antrepo: Yine işleticiyle kullanıcı aynıdır. Aynı zamanda eşyalar gümrüğe sokulmadan işlem yapılabilir. Gümrük Müdürlüğü izin verirse antrepoya liste harici eşya da sokulabilir.

♦ E tipi antrepo: Kullanıcı ve işletmecisi aynı olan antrepo tipinde, depolama yeri olmadan da antrepo stok defteri tutularak herhangi bir işlem yapılabilmektedir.

♦ F tipi antrepo: Bu antrepo tipinin işletmecisi Gümrük İşletmeleri’dir. Genel kullanım amacına yönelik depolama tipi olarak antrepo hizmetleri arasında öne çıkar.

Antrepo Hizmetinin Avantajları

Antrepo hizmetleri, uluslararası ticaretin gelişmesiyle ihtiyaçların artmasına bağlı olarak doğmuştur ve gümrük işlemlerinde önemli bir yeri vardır. Klasik depolama işlemine göre kat kat daha avantajladır. Öncelikle antrepo eşya depolama konusunda kullanıcıların vakit sınırlılığı yoktur. Yani eşyalar antrepolarda istenilen süre kadar saklanabilir. Antrepoya kabul edilen ürünler, yasal gümrükleme işlemlerinden geçirilir. Eşyalar gümrük mevzuatına uygun şekilde antrepoya koyulduktan sonra depoda muhafaza edilmesinin süre açısından sınırı yoktur. Ayrıca saklama süresinde vergi ödeme gerekliliği de yoktur.