tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirBize Sorun

Gümrük Vergisinden Kimler Muaf

Gümrük Vergisinden muaf olan eşyalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. Maddesi gereğince belirtilmiştir. Bu maddeye dayanarak yararlanılması uygun görülen muafiyetle ile ilgili yapılması gereken seçenekler hakkında ki bilgiler 2009/15481 sayılı BKK’nın 112. ve 45. maddelerinde ve Gümrük Muafiyeti Tebliğisi (Seri No: 2) ile düzenlenmiştir.

Bunun dışında kalan Türkiye’nin diğer ülke gurupları ya da ülkeler ile yapmış oldukları anlaşmaların kapsamı doğrultusunda, anlaşma yapılan ülkeden gelen ve anlaşma koşullarına bağlı olarak uygun belgelerin de Gümrük idarelerine bilgi iletilmesi halinde Gümrük Vergilerinden muafiyet sağlamaktadır.

Bunun en belirgin örneği ise A.TR dolaşım belgesinin Gümrük Vergisi muafiyeti in sağlanması ile görülmektedir.

Gümrük Vergisi Nedir?

Gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu içinde yer alan ve ihracat ya da ithalat işlemleri için Türkiye gümrük sınırları içinde bulunan bütün ürünlere uygulanmış olan bir vergi uygulaması olarak bilinmektedir. İhracat ve ithalat işlemlerinin hemen hepsinde, ürün gruplarına göre bütün eşyalara uygulanması gerekli olan vergi oranı, bu kanun içinde detaylı olarak belirtilmektedir. Gümrük Kanunu’nun maddeleri arasında bulunan 3/8 maddeleri direkt olarak gümrük vergisini ve bu vergi oranının açıklanması için yer almaktadır.

Gümrük vergisinin hesaplanmasında ise genel olarak baz alınan kriterler, ürünün yer almış olduğu kategorileri, ürün içeriğini ve ürün bedellerinden oluşmaktadır. Ürünlerin bedelleri ve miktarları her ülkenin prosedürüne göre de değişim göstermektedir. Gidilecek olan ülkelerin prosedürleri iyi incelenmeli ve bunlar hakkında gerekli olan bilginin edinilmesi gerekmektedir. Ürün bedellerinin belirli bir miktarı geçememesi ya da geçmesi ile ürünlere uygulanması gereken gümrük vergisi oranlarında da değişkenlik göstermektedir. Gümrük vergileri genel olarak her yılın Aralık ayında güncellenir ve yeniden düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu sebeple uluslararası ticaret sektörü içinde bulunan ve sürekli olarak ihracat ya da ithalatı gerçekleştirilen firmaların da, Aralık ayı içinde yenilenen gümrük vergileri oranlarını da yakından ve düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Gümrük vergileri oranları ise belirlenmiş olan esaslara uygun olarak ürün bedellerine ve ürün gruplarına göre hesaplamaları yapılmaktadır.