tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirGeçici İhracat

Geçici ihracat, bir ürün ya da eşyanın gönderildiği ülkede geçici bir süre kalıp, sonrasında herhangi bir değişikliğe uğramadan Türkiye’ye getirilmesi için gerçekleştirilen gümrük işlemlerine denilmektedir. Ülkemizden geçici ihracat işlemleri kapsamında yurtdışına gönderilebilecek eşyalar, ticari nitelikte olmayan eşyalar, taşıtlar, sinema televizyon filmleri ile ses bantları, ticari kiralama kapsamındaki eşyalar, finansal kiralama kapsamındaki eşyalar ve sergi ile fuar eşyalarıdır. Her eşyanın yurtdışına gönderilmesi ve geri ihraç edilmesi için belirli koşullar bulunmaktadır.

Geçici İhracat Kapsamındaki Eşyalar

Ticari nitelikte olmayan eşyalar için ülkemize geri getirilme süresi 3 yıldır. Yani eşya, herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan üç yıl içinde geri getirilmelidir. Gerekirse savaş ve doğal afet gibi durumlarda süre uzatılabilir. Bunun için, ilgili makamlara başvuru yapılarak geçici ihracat işlemleri ertelenebilir.

Taşıtlar için de durum aynı. Türkiye’den çıkış yapan aracın üç yıl içinde geri getirilmesi gerekiyor. Ancak araç bulunduğu ülkede hasar görürse, ya da herhangi bir sebepten dolayı resmi makamlar tarafından araca el konulması gerekirse, aracın sürücüsüyle ilgili bir sıkıntı yaşanırsa ya da doğal afet gibi olaylar gerçekleşirse, aracın Türkiye’ye getirilmesi için süre uzatılması talebinde bulunulabilir. Talep için konuyla ilgili dilekçe hazırlanıp Gümrük Müdürlüğü'ne sunulur.

Sinema televizyon filmleri ve ses bantları ihracatı için de, Gümrük Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yapılabilir. İnşaat, montaj, tesisat, mühendislik eşyaları Türkiye’ye getirilmek istenirse, Ticaret Bakanlığı’na dilekçeli başvuru yapılmalıdır. Bu tür eşyaların da yurtdışında kalması için belirlenen süre 3 yıldır. Ancak zorunlu hallerde bu sürenin uzatılması gerekirse, bunu yapacak olan kurum Ticaret Bakanlığı’dır.

Ticari ve finansal kiralama kapsamındaki eşyalar konusunda geçici ihracat için azami süresi 3 yıl olup, Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izniyle Türkiye’ye getirilebilir.

Sergi ve fuar eşyalarının geçici ihracatı için, Gümrük Müdürlüğü’ne beyan edilecek dilekçe ile işlemler gerçekleştirilerek eşyalar Türkiye’ye getirilebilir.

Geçici İhracat İşlemleri

Geçici ihracat işlemleri için belirlen süre azami olarak 3 yıldır. Ancak bazı zorunlu hallerde süre bitmeden gerekli mercilere başvuru yapılırsa, sürenin uzatılması mümkün olmaktadır. Başvuru için sürenin uzatılmasını gerektiren nedenin belgesi ve Türkçe tercümesinin de ilgili makamlara sunulması gerekir.

Geçici ihracat işlemlerine konu olan eşyaların ülkemize getirilmesinde, normal gümrük hükümlerine göre ücret tahsis edilir. Ayrıca, ihracatla ilgili belgeler düzenlenip gerekli tüm işlemler yerine getirildiğinde, geçici ihracat kesin ihracata da dönüştürülebilir.